Het product van ervaring en deskundigheid

Contact

De verschillende diensten van SBV Forensics B.V.

Onregelmatigheden in processen of zelfs strafbare gedragingen op financieel-administratief gebied wilt u natuurlijk goed onderzocht hebben. Pas als u weet wat de oorzaak is, kunt u aan het werk om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Op basis van financieel en juridisch onderzoek stellen we een rapport op, waarin onze bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd.

Financieel forensisch onderzoek

Wanneer we toedrachtsonderzoek uitvoeren, gaan wij op zoek naar belastend en ontlastend bewijsmateriaal. Dat doen we bij diverse vormen van fraude, zoals declaratiefraude, inkoopfraude en creative accounting. Wij zoeken, vinden, analyseren, interpreteren en presenteren belastend en ontlastend bewijs. Niet alleen op papier of digitaal, maar ook door het interviewen van getuigen en de te onderzoeken personen. Omdat de uitkomsten van een financieel forensisch onderzoek verstrekkende gevolgen kunnen hebben, voeren we ook contra-expertises uit.

Neem contact op

Verhaal

De feiten vaststellen is één ding, maar daarmee is de schade nog niet gecompenseerd. Onze dienstverlening houdt dan ook niet op bij toedrachtsonderzoek.Om erachter te komen wat precies de gevolgen van de fraude zijn, maken we voor u een schadeberekening. Door middel van verhaalsonderzoeken sporen we in binnen- en buitenland vermogenscomponenten van fraudeurs op, die u vervolgens langs juridische weg kunt uitwinnen.

Verder bieden we ook bewijsrechtelijke ondersteuning ten behoeven van de straf- of civielrechtelijke procesvoering. Daarnaast stellen we op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof een deskundigenbericht op voor een straf- of civielrechtelijke procedure.

Preventie

Om fraude en andere onregelmatigheden te voorkomen, kunnen we op verschillende wijzen adviseren. We lichten bijvoorbeeld uw processen door om frauderisico's in kaart te brengen, en geven aan wat u daartegen kunt doen.Maar ook voeren we achtergrondonderzoeken uit. Bijvoorbeeld een pre-employmentscreening van een sollicitant voor een gevoelige positie, of een onderzoek naar de betrouwbaarheid en financiële positie van een potentiële zakenpartner.

Faillissement

In opdracht van curatoren voeren wij ook faillissementsonderzoek uit. Dit richt zich veelal op de oorzaken van het faillissement en de kwaliteit van de administratie. Indien daar aanwijzingen voor bestaan, kunnen wij ook onderzoeken of sprake was van onbehoorlijk bestuur.Om een faillissement goed te kunnen onderzoeken en afwikkelen, ondersteunen wij ook curatoren bij het veiligstellen van fysieke en digitale administraties

Emergency response team en board room advisory

Een incident komt altijd onverwacht. Fraude, witwassen, corruptie of interne diefstallen raken niet enkel de (financiële) bedrijfsvoering van een organisatie. Het gaat ook om het imago en vraagt veelal een snelle, specialistische aanpak en advisering van het bestuur.Snelheid van handelen is in geval van zo'n ‘inbreuk’ van eminent belang; veiligstellen van sporen, voorkomen van verdere inbreuken, informeren van aandeelhouders, omgaan met de pers en meer. De daarvoor benodigde expertise en capaciteit is binnen organisaties niet altijd aanwezig.Om op adequate wijze deze incidenten het hoofd te bieden, hebben wij een emergency response team beschikbaar. Hiertoe maakt SBV Forensics deel uit van een multidisciplinaire groep van bedrijven, alle gespecialiseerd in onderdelen van afwijkingen op de reguliere bedrijfsvoering van organisaties.Om incidenten of inbreuken te voorkomen en om adequaat te kunnen reageren, treden we op als board room advisory. Daarbij leveren we deskundig advies over de verantwoordelijkheden, eventuele aansprakelijkheden en te ondernemen acties.

Trainingen, zoals omgaan met klokkenluiders

Bedrijfsgevoelige informatie en processen leveren niet alleen risico’s op van buitenaf. Ook uw eigen personeel moet goed op de hoogte zijn. We bieden trainingen voor uw medewerkers, maar ook voor uw bestuur.Zo leren we u bijvoorbeeld omgaan met klokkenluiders, maar ook hoe u zelf mogelijke fraude herkent en hoe u zelf bepaalde onderzoeken kunt uitvoeren.

Neem contact op

Managen van onderzoeksrisico’s

Voor een bestuurder van een onderneming of van een publieke organisatie bestaat de meer dan gerede kans om een keer geconfronteerd te worden met een in- of externe onregelmatigheid (fraude of andere verdenking). U bent zeer ervaren met het leiden van de organisatie; het managen van de regulieren processen. Echter in het geval van dat soort verdenkingen, ontstaat er een situatie die daarvan afwijkt; een uitzonderlijke dynamiek ontwikkelt met in- en extern wantrouwen. Voor de organisatie, het bestuur daarvan, en voor alle betrokkenen is er sprake van een hoog afbreukrisico; juridisch, financieel, en niet in de laatste plaats qua imago/reputatie.Voor een verantwoordelijk bestuurder of manager is de norm dat hij of zij persoonlijk de hoogste prioriteit legt bij het oplossen van een onregelmatigheid zoals fraude of corruptie, terwijl in die gevallen veelal enige distantie juist gewenst en verstandig is.

Neem contact op