Het quotiënt van kennis en samenwerking
Het quotiënt van kennis en samenwerking

SBV Forensics uit Dordrecht

Als ondernemer heeft u al uw aandacht nodig om uw bedrijf te leiden. Maar wanneer u onregelmatigheden tegenkomt in de samenwerking met anderen, mist u de kennis om dit adequaat aan te pakken. SBV Forensics uit Dordrecht adviseert u onder meer bij vermoedens van faillissementsfraude, integriteitsbreuk en andere juridische vraagstukken.
 

Interessante artikelen

'Wees kritisch, nieuwsgierig en doe navraag'

Ingrid van Rijswijk in Memory Magazine

‘Integriteit’ is een veel besproken begrip, recent ook vooral voor het accountantsberoep. Integriteit is één van de fundamentele beginselen in de “Verordening gedrags- en beroepsregels-accountants (VGBA)”. Integriteit zorgt voor veel discussie door de recente fraudeschandalen waardoor de openbaar accountant wordt geteisterd. Memory Magazine ging met forensisch accountant Ingrid van Rijswijk in gesprek over fraude en integriteit in relatie tot de startend accountant.

3 juni 2014

De integriteitstoets, een must voor iedere gemeente

Lees meer over de integriteitstoets.

7 april 2014

Download de pdf

Oratio pro domo. Revival van het abolitionisme?

Cees Schaap plaatst het financieel forensisch fraudeonderzoek in de tijd. Lees zijn bijdrage aan het Onbegrensd Strafrecht, Liber Amicorum Hans de Doelder.

1 april 2014

Gereguleerde hennepteelt

Een toenemend aantal burgemeesters pleit voor een gereguleerde vorm van hennepteelt. De hoop en verwachting is illegale telers hiermee de wind uit de zeilen te nemen. Past dit binnen de huidige nationale wetgeving betreffende verdovende middelen en witwassen? En binnen de internationale verdragen? Is medische marihuana in de Verenigde Staten juridisch geregeld? Cees Schaap zet de antwoorden voor u in dit artikel - gepubliceerd door Binnenlands Bestuur - uiteen.

 

20 maart 2014

Nieuws

Corruptiebestrijding buiten eigen landsgrenzen

Corruptiebestrijding door en binnen ondernemingen is, na fraude, witwassen en het tegengaan van het financieren van terrorisme, van het hoogste belang. Internationale verdragen hebben landen ertoe gebracht de strafwetwetgeving op dat terrein te versterken. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn hierin voorop gegaan met de meest verstrekkende wetgeving en werking van deze wetgeving buiten de eigen landsgrenzen. Zo zijn buitenlandse moedermaatschappijen, waaronder die in Nederland, naar Amerikaans recht aansprakelijk voor corruptie binnen of door Amerikaanse dochterondernemingen gepleegd binnen of buiten de Verenigde Staten. Zie de U.S. Foreign Corrupt Practices Act Resource Guide.

4 juli 2014

BZK organiseert ‘hackathon’ om fraude te bestrijden

Het ministerie van BZK vroeg op 12 en 13 april 2014 de hulp van creatieve IT-teams om oplossingen te bedenken voor het tegengaan van identiteitsfraude. De oplossingen mochten in “pitches” van 5 minuten worden gepresenteerd. BZK gaat met de beste ideeën van deze “Hackaton Antifraude”, zoals een ID-app,  aan de slag. De winnaar is een bedrijf uit Den Haag dat mogelijkheden heeft bedacht zodat mensen kunnen signaleren hoe te frauderen met gegevenssystemen en -regels en zo fraude voor te zijn.

22 april 2014

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

Er komen gedragsregels met tuchtrecht in de bankensector. Het kabinet wil dat de sector het tuchtrecht zelf organiseert. Daarnaast wordt de geldende (bankiers)eed of belofte uitgebreid tot alle bankmedewerkers. Door de ondersteuning van deze twee initiatieven van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) worden stappen gezet voor een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken. Klik hier voor meer informatie.

31 maart 2014

V.S. legt civiel beslag op 458 miljoen dollar

De Amerikaanse overheid heeft beslag gelegd op 458 miljoen dollar in een corruptieonderzoek naar de voormalig Nigeriaanse dictator Sani Abacha. De beslagen  werden gelegd bij banken in Frankrijk, Groot-Brittannië en de British Virgin Islands.

 

15 april 2014